Taino HenKo và những điều bí mật

Saito Sensei có nói:
--O-Sensei sẽ rất giận nếu trong 1 buổi tập không có 3 đòn Taino-henko, Kokyu-dosa và Morote-dori Kokyu-ho.

Tui ghé thăm nhiều chỗ đa phần chỉ còn tâp Kokyu-dosa . Còn hai đòn kia thật hiếm thấy

Sau mấy năm trời nghe gõ mõ về ba đòn này mỗi ngày tui mới ngộ ra là 3 đòn này là căn bản cho tất cả đòn thế aikido. Nếu hiểu và đánh được 3 đòn này thì những đòn thế aikido khác chỉ là những bước nhỏ sau đó.

Gọi là đòn taino Henko nhưng thật ra đâu hề đánh Uke ngã: Tất cả chỉ có 3 nhip:

1/ Lỏng người rồi trương các ngón tay chỉ vô ngón chân của Uke2/ Bước chân tới sao cho toe to toe (ngón chân cái đâu ngón chân cái) ngón tay chỉ vô đan điền. Vai, cánh tay, bàn tay tao thành nữa vòng tròn sao cho không gẫy khúc.
3/ Tenkan sao cho vị trí cuối cùng sát uke như trong hình