Địa Chỉ Các Võ Đường Aikido Tại Việt Nam


Với tham vọng được tới thăm tất cả các Đạo đường Aikido ở Việt Nam , Haga đã có ý tưởng về bài viết này . Bài viết là sự tổng hợp những thông tin qua nhiều nguồn mà Haga may mắn có được ( bao gồm cả bài của anh Bushido và các mem khác ) . Mong các thầy , các anh chị và các bạn tiếp tục cập nhật trong những bài tiếp theo , Haga sẽ Update liên tục các thông tin cơ bản nhất . Tin rằng bài viết sẽ hữu ích với tất cả mọi người :laugh:

Một số Link nguồn thông tin :

http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=106
http://www.aikidovjccshudokan.com
http://www.aikidoq10.com
http://www.aikivn.net
http://www.tenshinkai-hanoi.info
http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=1277


......................

---------