Trong võ thuật, vấn đề nâng cao thể lực là không thể thiếu. Tuy vậy, với yêu cầu của từng môn võ, phương pháp tập thể lực cũng rất khác nhau. Với Aikido, các bạn thường áp dụng những bài tập nào để nâng cao thể lực, sức khỏe của mình nhỉ? Mọi người cùng nhau trao đổi nhé!

Mời các bạn thư giãn chút với các đô vật Trung Quốc.
http://www.youtube.com/watch?v=6IjmnMaCk2Y