Khi viết bài trong box này, xin anh chị em ráng theo những tiêu chuẩn sau:

1- Tự sưu tầm và viết lấy. Cái này thì cần thời gian và tốn thì giờ hơn chút xíu.
2- Nếu chép của người khác thì yêu cầu ghi rõ nguồn gốc (website hay tên tác giả nếu có)
3- Các bạn cũng có thể để link tới website khác nếu muốn.

Những bài chép mà không ghi rõ nguồn gốc sẽ bị xóa.


Cám ơn tất cả mọi người và BDH mong rằng sẽ không phải xóa bài của ai hết!

Thân