Vừa hay tin hôm nay, thêm 1 cây cổ thụ đã ra đi. Chưa biết tại sao thầy qua đời nứa.

Thầy là 1 trong số ít những người mà tui kham phục. Xin chia buồn cùng gia quyến thấy