PDA

View Full Version : Thủ pháp ( tay ) có quan trong?psi_ops2001
09-12-2006, 11:13 PM
Các anh , chú ơi ! khi né đòn ( không tính lúc đánh đòn ) ! thì ngoài thân pháp , bộ pháp , tấn pháp ! thì tay mình có quan trọng bằng không vậy !! Nếu khi né mà thiếu tay thì hậu quả sẽ ra sao :bigsmile:
Thân

Guest
09-13-2006, 12:15 AM
Thì phải chuẩn bị băng bó hay kiếm ai chở dùm vô nhà thương... Chứ tay đâu mà lái xe hẻ câu út !, cá nhân tui nghĩ khi né đòn ngoài bộ pháp tay là quan trọng nhất vì chính là vật trụ và che cho ta nhiều nhất thi né đòn, mục tiêu của né đòn là để tránh chạm đòn đối phương và phản công liền sau đó, không có tay thì chỉ có cách xin lổi đối thủ cho êm chuyện và hân hoan ra về thôi.

Thân mến cậu út.:friends: :friends:

psi_ops2001
09-13-2006, 01:08 AM
ah ! vậy nếu đỡ thì mình đỡ sao cho có chạm nhẹ nhưng không cương lại đúng hông anh
:bigsmile:

aiki
09-13-2006, 03:47 PM
Anh DCH nói rất đúng! Tay dùng để che chở mình nếu trễ đòn và cũng dùng để phòng hờ Uke chuyển thế đánh! Aikido đâu phải chỉ có né đòn khg đâu!

Tay cũng có thể dùng để làm cho Uke "ngại" khi tấn công luôn và cũng để dùng để canh khoảng cách giữa 2 người!

psi_ops2001
09-13-2006, 10:54 PM
vậy tóm lại là aikido thân , thủ , bộ , tấn đều quan trọng đúng không chú aiki:bigsmile:

Guest
09-13-2006, 11:17 PM
vậy tóm lại là aikido thân , thủ , bộ , tấn đều quan trọng đúng không chú aiki:bigsmile:

Không phải chỉ có AIKIDO mà bất cứ môn võ thuật hay nghệ thuật tự vệ nào cũng điều quan trọng THÂN, THỦ, BỘ, TẤN như nhau, tuy nhiên mỗi người đặt sự ưu tiên khác nhau lên hàng đầu. Lấy thí dụ:

Taekwondo: bộ, cước, thân, thủ v.v..

Karate: thủ, thân, tấn, bộ.v.v..

Quyền anh: Vì ít đòn thế nên tất cả phải điều được xem là quan trọng ngang nhau, nếu thiếu 1 trong 4 sẽ khó giử vững được hạ bàn.

Riêng Aikido với vốn luyến đai vàng DCH chưa đủ trình độ để nhật xét, xin mời các Anh/Chị/Em cho ý kiến thêm Cậu Út nhà mình.

Thân mến.:friends: :friends:

psi_ops2001
09-13-2006, 11:48 PM
vậy aikido mình thì đặt thân , bộ , tấn lên hàng đầu hả anh