PDA

View Full Version : Nguyên tắc Vật lý của Aikidokiaikido
05-06-2009, 07:38 PM
Như đã nói trong phần bình loạn về Aikido VN, cái gì cũng dựa trên những nguyên lý nền tảng. Đó không phải là động tác,không phải hình, không phải đòn thế mà đó là các lý luận khoa học, cách dùng lực... Aikido càng là môn võ dựa trên vật lý nhiều hơn cả, hôm nay để chứng minh những gì đã nói trong Bình Loạn Aikido VN ,kiaikido đưa ra 1 nguyên tắc vật lý sơ đẳng nhưng nó sẽ ứng dụng hầu hết vào tất cả kỹ thuật aikido đặc biệt cái mà người ta hay gọi là Connect, hợp nhất.... Mời bà con vào bình loạn chơi \:d/ :
"Nếu 1 lực có phương có hướng đi qua trục chứa trọng tâm vật thì vật đó sẽ tịnh tiến theo phương và hướng của lực
Nếu 1 lực có phương có hướng không đi qua trục chứa trọng tâm vật thì vật đó sẽ di chuyển theo hướng của lực và xoay".
Clip minh họa:
http://www.youtube.com/watch?v=PBakx5FHbJs

khunglongcon
05-07-2009, 02:29 AM
cái này có vẻ hay nè, kikaikido cho thêm minh họa áp dụng vo đòn đi =d>

kiaikido
05-07-2009, 09:40 AM
Mời tìm điểm giống nhau và nhận xét :
http://www.youtube.com/watch?v=VRLmBHg5t74