PDA

View Full Version : Video clip hay 1. HKD có từ thời tiển sử????
 2. Amazing women
 3. con chó và lòng tin
 4. Chưa tới số ???
 5. Ma???
 6. Chỉ có con gái Nhật mới làm được thế này!
 7. Võ sĩ Nhật chém đôi viên đạn đang bay
 8. khg biết nói sao với video này!
 9. Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu in Viet Nam
 10. O'sensei ở Hawaii, năm 1961.
 11. Aikido trong võ tầu?
 12. Chém kiếm gỗ cực nhanh và chuẩn xác
 13. Video hiếm của Thầy Don Angier dạy seminar cuối thập niên 70s
 14. Clip củ về Aikido và đạo Omoto Kyo
 15. Aiki Dojo Saigon ở Campuchia
 16. Aiki Dojo Saigon ở làng tre
 17. Aiki Dojo Saigon ở biển
 18. thác
 19. Aiki Dojo Saigon ở Đà Lạt
 20. cuộc thi vẽ tại Aiki Dojo Saigon tết Kỷ Hợi 2019
 21. giáo trình kỹ năng tự vệ 12 clip- HLV Nguyễn Văn Châu (Kỹ Năng Tự Vệ Sài Gòn)
 22. Tổ sư Morihei Ueshiba
 23. Tổ sư Morihei Ueshiba