PDA

View Full Version : Judo - Nhu Đạo 1. JUDO - NHU Đ O
 2. JUDO PHYSICS I - NGUYÊN LÝ VẬT LÝ SỐ 1
 3. SHIHAN KYUZU MIFUNE - PHẦN I - DAI IKKYO
 4. JUDO PHYSICS II - NGUYÊN LÝ VẬT LÝ SỐ 2
 5. JUDO - UKEMI - KỸ THUẬT NGÃ
 6. JUDO PHYSICS I A - ASHI WAZA
 7. SHIHAN KYUZU MIFUNE - PHẦN II - DAI NIKYO
 8. SHIHAN KYUZU MIFUNE - PHẦN III - DAI SANKYO
 9. SHIHAN KYUZU MIFUNE - PHẦN IV - DAI YONKYO
 10. SHIHAN KYUZU MIFUNE - PHẦN V - DAI GOKYO
 11. Clip về Mifune Shihan.
 12. Phỏng vấn võ sư Yoshida Hidehiko
 13. TỰ VỆ VỚI JUDO
 14. Judo Katame Waza (Ne Waza)
 15. Kỹ thuật Judo
 16. Haga đã tới thăm Kodokan Dojo hôm nay 12/11/09 ^^