PDA

View Full Version : Nguyên lý và căn bản 1. Ukemi
 2. Funekogi - Động tác chèo thuyền
 3. Mất thăng bằng: bài 1
 4. Mất thăng bằng: bài 2
 5. Mất thăng bằng: bài 3
 6. Taisabaki
 7. Tấn trong Aikido
 8. Vai trò Uke trong HKD
 9. Mất thăng bằng: bài 4
 10. Thắc mắc về Kokyuho
 11. Taino HenKo và những điều bí mật
 12. Chiếm đan điền là gì???
 13. Mất thăng Bằng 5
 14. Kỹ thuật thả lỏng !???
 15. Tập hông - Aiki Age - Kokyu-ho
 16. Mất Thăng Bằng: Áp lực vô cánh tay
 17. Mất Thăng Bằng: bài chót
 18. AIKIDO C BẢN - PHẦN III - NGÃ UKEMI
 19. Taisabaki
 20. Cách đi tenkan
 21. Nguyên lý vật lý
 22. Cơ sở võ học của AIKIDO
 23. Về "kết nối" ?
 24. Đầu gối chân trước...
 25. Hệ thống nguyên lý aikido vật lý cực kỳ đơn giản , dễ tầp
 26. Mở rộng khái niệm Atemi
 27. Hạ trọng tâm
 28. Động học trong Aikido