PDA

View Full Version : Seminar Aikido 1. Seminar Montreal 19-21 tháng 5 2006
 2. Một số clip của thầy Olsen
 3. Seminar Montreal 18-20 tháng 5 2007
 4. Seminar Montreal 2007: khởi động kiểu thầy Tamura
 5. Seminar Montreal 2007: Bài 1 kỹ thuật
 6. Seminar Montreal 2007: Bài 2 kỹ thuật
 7. Seminar Montreal 2007: Bài 3 kỹ thuật
 8. Seminar Montrea 2007l: bài 4 kỹ thuật
 9. Seminar Montreal 2007: bài 5 kỹ thuật
 10. Montreal Seminar 2007: bài 6 kỹ thuật
 11. Montreal seminar 2007: Bài 7 kỹ thuật
 12. Montreal seminar 2007: Bài 8 kỹ thuật
 13. Seminar 2007 với thầy Chiba.
 14. Montreal seminar 2007: bài chót kỹ thuật
 15. Seminar với thầy Chiba 2007 (bài 2)
 16. Seminar với thầy Chiba 2007 (bài chót)
 17. Seminar Montreal tháng 1 2008 bài 1
 18. Seminar Montreal tháng 1 2008 bài 2
 19. Seminar Montreal tháng 1 2008 - bài 3
 20. Seminar tháng 1 Montreal 2008: bài 4
 21. Seminar Montreal tháng 1 2008: bài 5
 22. Seminar Montreal tháng 1 2008: bài 6
 23. Seminar Montreal tháng 1 2008: Bài 7
 24. Seminar Saigon 2008
 25. Ảnh buổi tập huấn với các đoàn của Hombu tại TP HCM tháng 3-2008
 26. Seminar Montreal tháng 1 2008: bài chót
 27. Seminar với thầy Endo tháng 4 2008
 28. Seminar tháng 5 2008
 29. Seminar với thầy Christian Tissier 2008
 30. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 2)
 31. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 3)
 32. Seminar 2008 với thầy Tissier (bài 4)
 33. Seminar 2008 với thầy Tissier (bài 5)
 34. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 6 - Yokomen Ikkyo)
 35. Seminar Aikido Quốc tế 2008 ở HN
 36. Seminar 2008 với Paul Muller 7dan học trò thầy Nishio
 37. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 7- Ushiro Katate dori)
 38. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 8- Ushiro Katate dori)
 39. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 9- Katate dori Kotegaishi)
 40. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài 10- đỡ đá)
 41. Seminar với thầy Christian Tissier 2008 (bài chót)
 42. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 1)
 43. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 2)
 44. Seminar với thầy Kuribayashi 2009
 45. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 3)
 46. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 4)
 47. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 5)
 48. Seminar 2009 Montreal (bài 1)
 49. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 6)
 50. Seminar Montreal 2009 (bài 2)
 51. Summer Camp - trại hè HKD trên thế giới
 52. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài 7)
 53. Seminar 2009 Saigon lần 2
 54. Seminar 2008 với thầy Chiba (bài chót)
 55. Seminar 2009 với Christian Tissier
 56. Seminar 2010 với Vũ Hà, Todd Martin và Skip Chapman
 57. Seminar 2010: Tập huấn Quốc tế Saigon
 58. Seminar 2010 với thầy Endo
 59. Seminar 2010: USAF Summer Camp 2010
 60. Seminar 2010 với DC và thầy Yamada Montreal
 61. 2010 - Seminar với thầy Kawahara 13-14 tháng 11
 62. Đại hội Aikido Đông Nam Á lần II tại Hà Nội
 63. International Seminar với Shihan Christian Tissier tại Singapore (12-14 Nov 2010)
 64. Seminar 2010 với Donovan Waite
 65. Hình ảnh và video tập huấn Aikido Quốc tế mở rộng 2011
 66. Seminar tháng 5 2011 Montreal
 67. Doshu đời thứ 4
 68. Seminar với thầy Chiba - Montreal 2011
 69. Thầy Nakao và cô Aikiko đến tập tại CLB Aikido Yuki Shudokan
 70. Tập huấn và biểu diễn Aikido tại Hà Nội 10/2011
 71. seminar với Anh Vũ ở Toronto
 72. Kỷ niệm 40 năm Hong Kong Aikido Association
 73. Tập huấn Hombu Tour tại Hà Nội 2/2012
 74. Tập huấn - Hombu tour Saigon 2012
 75. Hội diễn Aikido Hà Nội mở rộng 8/2012
 76. Seminar thầy Horii ở Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
 77. Seminar với Christian Tissier Montreal 2013
 78. Hombu Instruction Tour 2013 - Nanba Hiroyuki Shihan và Yuji Oyama Shidoin
 79. Seminar Montreal 2013
 80. Seminar với thầy Osawa tháng 10 Montreal 2013
 81. Seminar đầu năm với thầy Đặng Thông Phong
 82. Seminar thầy Horii, Hà Nội 2014
 83. Seminar với thầy Tissier Montreal 2014
 84. Hombu Tour, Hà Nội 3/2014
 85. Seminar thầy Horiwaki Kenichi (6 dan), HN 10/2014
 86. Seminar thầy Fukakusa (8 dan), HN 12/2014
 87. Seminar đầu năm với Shihan Bjørn Eirik Olsen
 88. Hombu Tour Hà Nội 2015, Hiroyuki Sakurai Shihan, 6 đẳng
 89. Seminar thầy Horii, Hà Nội, 11/2015
 90. Seminar với Vu Ha sensei 10-11.08.2019