PDA

View Full Version : Kỹ Thuật tổng quát 1. Video đòn thế 5 Yoshinkan
 2. Video đòn thế
 3. Video đòn thế 7: các thầy ...
 4. Video đòn thế 8: võ đường tỉnh nhỏ ...
 5. Video đòn thế 9: Kanai,Yamada sensei và đệ tử ruột ...
 6. Khoa ket don ikkyo, nikyo, sankyo
 7. Ikkyo Ura
 8. Khóa Nikkyo
 9. Đon` Nikyo
 10. Ikkyo Omote
 11. Đòn Shihonage - Katate Tori
 12. Cách Nắm Tay !
 13. Họa đồ Công Thủ Aikido
 14. Sankyo !!!
 15. Đòn Kote Gaeshi - Katate Tori
 16. koshi nage
 17. Đố đòn
 18. Chống đòn chân
 19. Futari cách di chuyển và đòn thế !!!!
 20. Đỡ chém Shomen và Yokomen
 21. đòn ikkyo đánh sao cho hiệu quả???
 22. Atemi! Những thắc mắc thường gặp...
 23. Iriminage
 24. Hijishime,Hijikime hay Rokkyo .....
 25. Kỹ thuật hay Nghệ thuật trong việc dùng sức
 26. Tìm hiểu Aikido từ Người sáng lập
 27. Làm sao áp dụng kỹ thuật dùng ít sức nhất
 28. Kỹ thuật chống nhiều người của Aikido.
 29. Có bao nhiêu kỹ thuật khóa tay trong Aikido?
 30. Bộ Otoshi: 1- Sumi Otoshi
 31. Bộ Otoshi: 2- Aiki Otoshi
 32. Atemi trong Aikido ...
 33. Đòn Tanshin???
 34. Tenchinage
 35. Một số clip hay về Aikido
 36. IWAMA AIKIDO - MỐI LIÊN HỆ KEN & TAI JUTSU
 37. Kaitenage
 38. Bộ Otoshi: 3- Ganseki otoshi
 39. IWAMA AIKIDO - PHẦN IV - IWAMA TAI JUTSU
 40. Bộ Otoshi: 4- Maki Otoshi
 41. kĩ thuật lộn
 42. Bộ Otoshi: 5- Hajiki goshi/otoshi
 43. Bộ Otoshi: 6- Uki Otoshi
 44. O' SENSEI - PHẦN I - TENKAN
 45. O' SENSEI - PHẦN II - IRIMI & IRIMI NAGE
 46. O' SENSEI - PHẦN III - ATEMI WAZA
 47. O' SENSEI - PHẦN IV - UDE OSAE
 48. O' SENSEI - PHẦN V - KOTE MAWASHI
 49. O' SENSEI - PHẦN VI - SHIHO NAGE
 50. O' SENSEI - PHẦN VII - KOTE GAESHI
 51. O' SENSEI - PHẦN IX - KOKYU NAGE
 52. O' SENSEI - PHẦN VIII - KOSHI NAGE
 53. O' SENSEI - PHẦN X - USHIRO WAZA
 54. Furitama - tập như thế nào là đúng và công dụng của nó?
 55. Gasa Guruma
 56. Xiết cổ
 57. Juji Nage
 58. Bộ Otoshi: 7 - Kiri Otoshi
 59. Bộ Otoshi: 8- Hiji Otoshi
 60. O' SENSEI - PHẦN XI - OSAE WAZA & NAGE WAZA
 61. Bộ Otoshi 9: Kata hiki otoshi
 62. O' SENSEI - PHẦN XII - SUMI OTOSHI
 63. O' SENSEI - PHẦN XIII - SUWARIWAZA KOKYUHO
 64. Otoshi 10: Tai Otoshi và Hikite-hajiki-Otoshi
 65. Thi cấp 5 ở Montreal
 66. Thi cấp 4 ở Montreal
 67. Thi cấp 3 ở Montreal
 68. đòn irimi-nage và coshi-nage khó đánh quá! Xin mọi người chỉ giáo!
 69. Võ và Đạo
 70. Lực theo thầy Kanai (bài 1)
 71. Xin chỉ dẫn Kokyu Nage
 72. Tiếng KIAI trong môn AIKIDO.
 73. Thi 4 dan
 74. Shomenuchi Nikkyo - cách mới
 75. Kỹ thuật thoát tay của bộ Ushiro Ryotedori
 76. Thắc mắc nắm ai hanmi
 77. Vietnam Sandan Test
 78. Bộ Não Con Người
 79. Bộ Otoshi: 11- seio otoshi
 80. Katate dori: các thế thoát
 81. Kỹ thuật "vòng tròn nhỏ" của Thầy Soji Nishio
 82. Ngã té nổ qua chướng ngại vật (không chống tay).
 83. có ai thử chưa
 84. Xin hỏi có ai biết đánh tenchi không?
 85. Đòn Yonkyo.
 86. Phản đòn
 87. Tanto dori - đòn chống dao
 88. Các đòn cấp 5 của chương trình thi US aikido federation
 89. Các đòn cấp 4 của chương trình thi US aikido federation
 90. Các đòn cấp 3 của chương trình thi US aikido federation
 91. Căn bản các đòn Hamni handachi (nage quì - Uke đứng)
 92. Morotedori vơí 2 uke
 93. Đòn Nikkyo
 94. Những kỹ thuật quan trọng hàng đầu của Aikido
 95. Thầy Shoji Nishio - Học kĩ thuật Aikido tay không từ nguyên lý sử dụng binh khí
 96. Cách nắm trong Shihonage theo thầy Stan Pranin