PDA

View Full Version : Ebook 1. Bài dịch phần Hòa Hợp, Atemi và Kỹ Thuật
 2. Bài dịch của Zen (Connection-Kết nối)
 3. Khí-Ki (Noface, anh levan và Zen dịch)
 4. Flexibility
 5. Tin vui: Tác giả đã chính thức cho phép chúng ta dịch sách và chu
 6. Ukemi - bài dịch của anh PhanTran
 7. Việc dịch ebook tiến triển ra sao ?
 8. Phần Atemi, khí và kỹ thuật của anh Levan ( đã chỉnh sửa)
 9. Phần 3 nguyên lý hòa hợp của anh Aikidude (đã sửa chính tả)
 10. Phần Giới Thiệu của DCH dịch.
 11. Phần Giới thiệu của anh DCH (đã sửa chính tả)
 12. Sự uyển chuyển của anh tranhunglam dịch (đã chỉnh sửa chính tả và vài ý nhỏ
 13. Ma ai - Cucat dịch, các anh đọc thử và sửa dùm em với!
 14. ebook- The hidden roots of aikido
 15. [e-book] Basics Aikido và Advanced Aikido của thầy Đặng Thông Phong
 16. Ebook pdf: Aikido and the dynamic sphere
 17. Rung cảm và Kết nối – Môn Aikido mà tôi theo đuổi (Seishiro Endo)