Kumijo 6


Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 6.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 6Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay trái (quay lưng)2, 3, 4- Uke tấn công Tsuki vô mặt, thầy Saito gạt chút xíu5, 6 - Uke chuyển sang chém Shomen (5), thầy Saito bước lên đẩy Jo vô cùi chỏ để làm khựng Uke lại7, 8, 9 10, 11, 12- và gạt tay Uke xuống (7). lúc xuống dưới thì thầy luồn đầu Jo vô giữa 2 tay Uke (8) và hất ngược trở lên (9, 10, 11, 12)
13, 14, 15 khi Uke té xong (13) thì thầy kết thúc bằng thế chém shomen..