Kumijo 5


Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 5.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 5Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay phải


2, 3, 4- Uke tấn công Tsuki vô mặt5, 6, 7, 8- Thầy Saito gạt Jo Uke và đâm lại Tsuki vô mặt Uke, Uke lùi và áp dụng suburi 12,9, 10, 11, 12 khi thấy Uke đánh Suburi 12, thầy Sait bước lùi và quỳ đầu gối trái xuống (9), Jo quay 1 vòng che mặt (10, 11, 12).

12, 13, 14, 15: vừa đánh Suburi 12 xong thì Uke chém shomen xuống (12), thầy Saito đứng dậy và quay Jo đỡ (13), và đâm tsuki ngay yết hầu uke.