Kumijo 4


Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 4.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 4

Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay phải


2, 3- Uke tấn công Tsuki4, 5, 6, 7- Thầy Saito áp dụng suburi 11, Uke lùi ...


8, 9, 10, 11 né đòn và chờ thầy Saito qua, lướt lên đâm tsuki (, tha72y Saito lướt sang một bên và thọc Jo vổ cổ.