Kumijo 3
Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 3.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 3Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay phải2, 3- Uke tấn công Tsuki vô đầu gối4, 5, 6- Thầy Saito quay cỡ 90 độ và đỡ (cầm Jo như quét chổi)7, 8, 9, 10 - Địch thủ rút côn lại (7) và đâm Tsuki vô ba xườn, thầy Saito bước tới 1 bước, và quật Jo xuống (8) (khi đánh thế này thì hạ trọng tâm xuống và khi 2 côn đụng nhau thì côn thầy Saito song song với mặt đất (9, 10)11- và thầy Saito đâm tsuki vô mặt ...12, 13, 14, 15- Uke gạt ra (12, 13), thầy Saito luồn dưới Jo uke và đâm thêm 1 tsuki (14, 15) vô xườn uke