Kumijo 2


Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 2.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 2
Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay phải


2, 3- Uke tấn công Tsuki vô mặt4, 5, 6- Thầy Saito phản công bằng Tsuki vô mặt uke (4,5), Uke bước ngang và nâng Jo lên đỡ (6)7, 8- Và chém Yokomen (7) vô đầu gối, thầy Saito đỡ (8)9, 10, 11- Uke rút côn lại và đâm tsuki vô khe hở ở ba xườn (9), thầy Saito lướt sang 1 bên (10) và đâm tsuki vô ba xườn uke (11)...