Kumijo 1


Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài đầu tiên.


Clip của nguyên bài bài Kumi Jo 1


Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay phải2- Uke tấn công Tsuki3- Thầy Saito đập lên tay (bên tui tập là như vậy!)4- Và tính ''xỉa'' vô mặt5- Uke đưa côn lên đỡ ...


6- ... gạt sang 1 bên ...


7- Và đâm tsuki phản công


8- Thầy Saito chuyển chân sau sang bên phải và đẩy gậy lên đỡ


9- ... và phản công bằng chém shomen ...


10- Uke bước lùi lại và ...


11- ... quay côn để đỡ ...12- Khi bị đỡ, thầy Saito quay Jo ...


13- ...để chém shomen ...


14- Địch thủ lời dùng nhấn người tơí và ''đâm'' jo vô cuống họng