Theo tui nghĩ thì không nên tập nhiều hệ phái cùng 1 lúc khi căn bản chưa vững! Làm như vậy sẽ lầm tùm lum lên hết đó.