Trích dẫn Gửi bởi fourever
Anh NgDalat vẻ quỹ đạo kiếm khí trông giống như tiến sỉ vẻ quỹ đạo cho phi thuyền Appollo. Khoảng 2 tháng nửa tôi đi symposium ở Richardson tại Dalat. Lúc đó tôi sẻ nói ra ý kiến của mình như thế nào (xin nói trước, nó giống vẻ tranh -calligraphy- hơn là toán học)
Lộn xộn vẽ vời chứ có biết gì đâu anh Fourever. Toàn là vẽ theo cảm tính không à.

Anh đừng quên em khi tới Richardson nha. Chỗ đó cách nhà em có nửa tiếng lai xe thôi. Hy vọng lúc đó em không bận project nào xa nhà.