Seminar 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật 8th và 9th tháng 7, 2017


Chương trình bao gồm kiếm thuật và nhu thuật


Thầy dạy seminar là thầy Toby Threadgill, Menkyo Kaiken, chưởng môn phái của Takamura ha Shindo Yoshin ryu (TSYR).

Địa điểm của seminar là:

1418 E. Wilshire Ave
Santa Ana, Ca 92705

Seminar do võ đường Kenshinyokan của Surfgrass tập tổ chức mổi năm, rất hoan nghênh anh em Aikido xa gần có điều kiện muốn học hỏi và tìm hiểu thêm vế aiki hay lịch sử và sự liên hệ giữa kiếm và kĩ thuật tay không.

Trang web chính của TSYR là www.shinyokai.com.

2017 TSYR seminar flyer.jpgToby knife kata.jpg