"Võ đạo luyện tập" tức cuốn "Budo Renshu" ghi chép và vẽ hình lại hơn 100 kỹ thuật của Aikibudo hồi trước thế chiến. Ngày xưa khi một người lên được đai đen, được phép đi dạy sẽ được sư tổ cấp cho một quyển này làm tài liệu kiêm chứng chỉ.

Ta có thể đọc trực tuyến ở đây:

https://www.aikidosangenkai.org/blog...itaka-ueshiba/

Không biết ý kiến của các chú, các anh về các kỹ thuật trong sách này thế nào ạ? Chữ tiếng Nhật em nhìn không hiểu, chỉ xem hình rồi đoán ra đòn thế trên nguyên lý của Aikido thôi. Nhiều kỹ thuật rất trực tiếp, rất hay nhưng có vẻ có nhiều đòn đã lỗi thời so với võ thuật hiện đại mất rồi. Đặc biệt là hầu như không thấy đòn chống đấm và chống đòn đá nào cả.