Hơn 2 năm rồi không tập Aikido, nhân dịp đầu năm ghé lại tập và thăm mấy anh em từng tập chung, không còn mấy người nhưng được gặp lại nhiều gương mặt cũ thấy cũng vui. Thầy gần 80 nhưng vẫn còn cặm cụi với võ đường.