Trích dẫn Gửi bởi David Xem bài viết
??? Chắc Surfgrass muốn nói nếu uke không phát lực , thầy sẻ dẫn/dụ làm uke phát lực và sau đó connect với uke ?
Không phải dẫn/dụ đâu anh David ơi, tinh tế hơn một chút . Surfgrass có từng nói là có nhiều cái uke sẽ không cảm nhận được.