Yoseikan aikido


Sáng lập viên (Minoru Mochizuki)

Đặc điểm (theo kinh nghiệm cá nhân và nhận xét). Không biết bên VN có như vậy không??
Hồi xưa, thế thủ khác aikikai. Đứng như người thường, không có chân nào trước hay sau.
Có đòn đá và áp dụng nhiều đòn Judo. Đá thì không cao, từ hạ bộ trở xuống.
Chỉ mặc Hakama khi biểu diễn (bên này) còn bên VN thì giống Aikido thì phải.
Võ phục thì mặc đồ đen (VN) hoặc áo xanh quần trắng (1 số nơi bên Âu Châu).
Lúc nào cũng có 2-3 atemi, hư chiêu và thực chiêu, trước khi vô đòn
Rất ít áp dụng phương cách mất thăng bằng (theo cách tui tập).
Hầu như không có randori. Có cách đánh gọi là tứ trụ, với 4 Uke ở 4 góc.
Taisabaki khác hẳn các hệ phái khác:Taisabaki số 1 (nagashi)
số 2 (Hiraki)
Số 3 (irimi)
Số 4 (irimi senkai)

số 5 (O irimi senkai) (aikikai= irimi tenkan hay double tenkan)còn thiếu 1 ít nữa, không thấy clip

Có khá nhiều đòn Sutemi (phản công kiểu ''thí mạng cùi'', 1 sống 2 chết) và khá thực chiến, lấy từ Judo ra
Vài clip : Những clip này là Yoseikan bây giờ. Các đòn tui tập là Yoseikan được dạy bên VN trước 75 và khg thay đổi từ lúc đó. Như tui đã biên trong chủ đề Yoseikan, thầy Mochizuke cha đã thay đổi 1 số đòn.


Những clip sau được quay bên Âu châu và có pha lẫn Judo vô nhiều.