Bạn chuotkhongrang nói lạ quá. Luyện khí với luyện võ mục đích cũng là khỏe. Tác dụng đều giúp cho cơ thể khỏe mạnh cả. Giờ lại ủng hộ cái nọ, bài xích cái kia hà:flirt: