Có rất nhiều cách định nghĩa về lối nắm tay,các bạn có thể tìm ở trên net.
Đây là định nghĩa về lối nắm tay mà tôi áp dụng, còn các bạn có thể có các ý tưởng khác.
Honte (??) với Hon (?) là tự nhiên - natural - hay là thuận, Te (?) là cách nắm tay, tương tự Gyakute (??) với Gyaku (?) là ngược - reverse - , nó không có đi sâu vào cách nắm như thế nào, nó chú trọng về vị trí giửa hai bàn tay. Lối định nghĩa nầy áp dụng cho Ken, Jo, và Aikido.
Đây là Honte - hay còn gọi là Junte (??) khi lòng hai bàn tay úp vào nhau (Sankyu, Yonkyu)


Sau đây là Gyakute, lòng hai bàn tay xoay về một hướng (Ikkyu):


Tùy theo lực của hướng đánh, nếu chém thì bàn tay dùng nhiều vào ngón út khi nắm tay(Ken, Jo, Sankyu, Yonkyu):


Nếu để chống đở ngang thì bàn tay dùng nhiều vào ngón cái và ngón trỏ khi nắm(Ken, Jo, Ikkyu)


Tóm lại, Honte/Gyakute áp dụng cho các chiêu thế khác nhau. Còn bàn tay nắm như thế nào tùy theo hướng đi của lực đánh. Vì Honte hay dùng nhiều lối nắm tay với ngón út trong khi Gyakute thì dùng nhiều với ngón trỏ, và ngón cái nên nhiều người định nghĩa sự liên hệ giửa lối nắm của bàn tay vào hai chử trên

Trong Aikido, Ken và Jo, đều cần tất cả các phương cách trên như anh Aiki có nói câu sau.
Trích dẫn Gửi bởi aiki
Khi dùng Jo, tui hay đổi từ kiểu Gyakute sang Honte 1 cách tự nhiên, tùy theo đòn tui dùng. Chả biết vậy có đùng không nữa.