Kumijo 7

Bộ Kumijo có 10 bài. Đây là bài thứ 7.


Nhìn tổng quát bài Kumi Jo 7Phân tích từng hình

1- Thầy Saito bên tay trái (quay lưng)2, 3, 4, 5- Uke tấn công shomen vô đầu gối, thầy Saito bước lui và đỡ
6, 7, 8 - Uke quay Jo (6) và đâm Tsuki vô ngực (7, 8), (5), thầy Saito bước lên đẩy Jo vô cùi chỏ để làm khựng Uke lại
9 10, 11, 12, 13- Uke dơ Jo lên với dụng ý chém Shomen (9), thầy Saito bước vô nguyên khối và chấn cả 2 cùi chỏ Uke làm Uke té ngửa ra sau


14, 15, 16- và kết thúc với 1 tsuki khi uke dưới đất