- Những bài viết vi phạm quy định quản lý thông tin của Hiepkhidao.com sẽ bị xoá, sửa chữa mà không cần thông báo trước. Việc xoá có thể là xoá một phần hoặc xoá cả bài viết.
- Những chủ đề không phù hợp với một forum sẽ được chuyển sang một forum thích hợp hơn. Đôi khi, một chủ đề có thể phù hợp với tiêu chí của nhiều forum, nên quyền quyết định nó nằm tại forum nào thuộc về người quản trị.
- Những chủ đề gửi lên bị lỗi, chủ đề trùng lặp với chủ đề đã có sẵn, bài viết trùng lặp do ấn nút gửi đi 2 lần, bài viết mang tính chất spam (lượng thông tin chuyển tải trong đó hầu như không có, bài chỉ dưới 30 ký tự, bài trả lời lạc chủ đề, bài mang tính chất chat) sẽ bị xoá.
- Thành viên có những hành vi cố tình phá hoại Hiepkhidao.com (tiếp tục vi phạm khi có nhắc nhở, cố tình đưa thông tin độc hại (xem quy định về quản lý thông tin), gây chia rẽ và có các hành động đi ngược lại sự phát triển chung, sẽ bị khoá nick từ 3 tháng đến vĩnh viễn.
- Khoá nick: theo các mức độ 1 ngày, 3 ngày (72h), 1 tuần (168h), 1 tháng (720h), 3 tháng (2200h) và vĩnh viễn (riêng việc khoá vĩnh viễn chỉ có Admin mới có quyền quyết định). Tuỳ theo mức độ vi phạm mà người quản trị sẽ quyết định khoá nick thành viên ở mức độ nào. Nên hạn chế việc khoá thành viên nếu không cần thiết. Đối với những trường hợp quá khích hoặc mất bình tĩnh thì việc khoá nick là một biện pháp để giúp thành viên bình tĩnh trở lại và ổn định trật tự.
- Việc khoá theo yêu cầu chỉ thực hiện với 6 mức độ thời gian như đã nêu ở trên, lý do khoá cũng cần nghiêm túc ở một mức độ nhất định. Để tránh bị hiểu nhầm là khoá sai quy định, người khoá cần ghi lý do là Theo yêu cầu của thành viên, rồi ghi thêm lý do chính.
- Trường hợp có thắc mắc về vấn đề xử lý, thành viên có thể gửi ý kiến của mình lên Thắc mắc - hỏi & đáp diễn đàn Hiepkhidao (chỉ gửi duy nhất tại đó).