Phản đòn shihonage dùng kokyonage theo surfgrass thấy là dễ dùng nhất.