Tui có nhớ ở đâu đó trên forum này, có bạn hỏi về kỷ thuật té.
Hôm nay thấy có cái clip nay rất căn bản, nên post lên đây.
Ở chổ tui tập nhiều đai cao môn sinh vẩn chưa té được chuẩn.
...