Chúng tôi đào tạo tại trung tâm, trường học, công ty, nhà riêng theo yêu cầu:
- Aikido (Hiệp Khí Đạo)
- Kỹ Năng Tự Vệ

AIKI DOJO SÀI GÒN (Hiệp Khí Đạo Đường) sinh hoạt thường xuyên tại: trường...