Hình trong bài mất hết rồi, mình tìm thấy link này có bài tương tự và hình vẫn ngon để mọi người tham khảo.
http://www.thaicucquyen.net/tram-trang-cong

Nhân tiện chú Aiki cho cháu hỏi tập cái này...