Lúc trước anh Aiki có giới thiệu là anh tập theo cách của Đông Phương Hội (khác với cách ôm cây)

Mạo muội đưa bài này lên để bạn tham khảo. Đường link trực tiếp từ dongphuonghoi.com hiện đang...