PDA

View Full Version : Video clip hay 1. HKD có từ thời tiển sử????
 2. Amazing women
 3. con chó và lòng tin
 4. Chưa tới số ???
 5. Ma???
 6. Chỉ có con gái Nhật mới làm được thế này!
 7. Võ sĩ Nhật chém đôi viên đạn đang bay
 8. khg biết nói sao với video này!
 9. Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu in Viet Nam
 10. O'sensei ở Hawaii, năm 1961.
 11. Aikido trong võ tầu?
 12. Chém kiếm gỗ cực nhanh và chuẩn xác
 13. Video hiếm của Thầy Don Angier dạy seminar cuối thập niên 70s
 14. Clip củ về Aikido và đạo Omoto Kyo