Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Diễn đàn Diễn đàn
 • aiki's Avatar
  07-17-2019, 11:56 PM
  aiki replied to a thread koshi nage in Kỹ Thuật tổng quát
  Ông này chắc già rồi nên đùi yếu. Thay vì hạ trọng tâm để thấp người xuống thì ông gập lưng. Vì Uke cùng vóc dáng và vì khg thấp người xuống được nên...
  57 replies | 31542 view(s)
 • Surfgrass's Avatar
  07-11-2019, 12:10 PM
  Ông này đánh không có thăng bằng. Không có "structure".
  57 replies | 31542 view(s)
 • chithanh's Avatar
  07-05-2019, 05:02 PM
  Shihan này đánh đòn Koshi khá nhiều, nhưng hình như không ổn lắm :-?
  57 replies | 31542 view(s)
No More Results